Suncokretova sačma

STSL-35
December 15, 2016
TG-16
December 15, 2016
Show all

Suncokretova sačma

 
General details
Koristi se za umešavanje smeša do 25% za životinje svih kategorija.
Hemijski sastav
  • Sirovi proteini min. % 33,0
  • Vlaga max. % 12,0
  • Sirova celuloza max. % 21,0
  • Pepeo max. % 8,0