Sojina sačma

Sojin griz
December 15, 2016
ST-12
December 15, 2016
Show all

Sojina sačma

 
General details
Koristi se za umešavanje u smeše za sve vrste životinja do 35%..
Hemijski sastav
Sirovi proteini min. % 44,0 Vlaga max. % 12,0 Sirova celuloza max. % 7,0 Pepeo max. % 7,0 Aktivnost ureaze max. mgN/g/max. 0,5 Od ukupne količine proteina min. 15% je rastvorljivo u vodi.