ST-16

ST-14
December 15, 2016
STL-14 Peletirano
December 15, 2016
Show all

ST-16

 

Potpune smeše za svinje u porastu i tovu (I) 25-60 kg.

General details
Potpuna smeša ST-16 namenjena je za ishranu svinja u porastu i tovu 25-60 kg telesne mase.
Sastav
Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti: Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mlečni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.
Hemijski sastav
 • Sirovi proteini min. % 16,0
 • Vlaga max. % 13,5
 • Sirova celuloza max. % 7,0
 • Pepeo max. % 8,0
 • Kalcijum % 0,6-0,8
 • Fosfor min. % 0,55
 • Natrijum % 0,15-0,25
 • Mangan min. mg/kg 30
 • Cink min. mg/kg 100
 • Gvožđe min. mg/kg 120
 • Bakar min. mg/kg 20
 • Jod min. mg/kg 0,5
 • Selen min. mg/kg 0,1
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125
 • Metabolička energija računski min. MJ/kg 12,5
UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:
 • Vitamin A min. IJ/kg 7000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 1000
 • Lizin min. % 0,8
 • Metionin+Cistin min. % 0,45
Način upotrebe
Smeša se daje u suvom ili navlaženom stanju uz dovoljno vode za piće. Vlaženje se vrši neposredno pre hranjenja.