ĆS-2-24

ĆS-1-28
December 15, 2016
ĆS-3-20 Peletirano
December 15, 2016
Show all

ĆS-2-24

 

Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu (II). Peletirano.

General details
Potpuna smeša CS-2-24 namenjena je za ishranu ćurića u porastu i tovu starosti 30-60 dana.
Sastav
Hraniva u proizvodu po redosledu količinske zastupljenosti: Žitarice, sporedni proizvodi industrije ulja, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, sintetske aminokiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.
Hemijski sastav
 • Sirovi proteini min. % 24,0
 • Vlaga max. % 13,0
 • Sirova celuloza max. % 5,0
 • Pepeo max. % 9,0
 • Kalcijum % 1,1-1,3
 • Fosfor % 0,8-1,0
 • Fosfor iskoristiv min. % 0,62
 • Natrijum % 0,15-0,2
 • Mangan min. mg/kg 80
 • Cink min. mg/kg 50
 • Gvože min. mg/kg 40
 • Bakar min. mg/kg 8
 • Jod min. mg/kg 0,8
 • Selen min. mg/kg 0,15
 • Metabolička energija računski min. MJ/kg 12,1
 • Sredstvo za vezivanje E558 max. mg/kg 1000
UPOTREBLJENI DODACI U 1kg SMEŠE:
 • Vitamin A min. IJ/kg 12000
 • Vitamin D3 min. IJ/kg 2500
 • Vitamin E min. mg/kg 25
 • Vitamin B2 min. mg/kg 8
 • Vitamin B12 min. mg/kg 0,02
 • Biotin min. mg/kg 0,2
 • Lizin min. % 1,4
 • Metionin+Cistin min. % 0,9
 • Linolenska kiselina min. % 1,0
 • Antioksidans E321 min. mg/kg 125
Način upotrebe
Smeša se daje u suvom stanju uz dovoljno vode za piće. Napomena: Smeša se ne sme davati ćurićima 5dana pre klanja. COCCIDIOSTATIK: Naziv deklarisan pečatom.